GRUTTO

De film “Grutto! De Reis van onze Nationale Vogel”
De grutto is de hoofdrolspeler in de nieuwe natuurdocumentaire van Ruben Smit. De film volgt de grutto op zijn reis van Senegal via Portugal naar Nederland en Estland.
En overal moeten mensen en vogels vechten om te overleven.

Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw is de populatie grutto’s met bijna 70% afgenomen. Nederland is voor grutto’s zeer belangrijk: het overgrote deel broedt in Nederland.  De hoop is gevestigd op boeren die kleinschalig werken met kruidenrijke weilanden en die zijn er gelukkig ook, maar nog te weinig.
De wereld van de grutto en de boer is sterk met elkaar verweven. Het leven van de grutto kun je niet in beeld brengen zonder het leven van de boer en de verandering van het landbouwsysteem in beeld te brengen.”

Ruben Smit: “De Grutto is de ideale verhalenverteller van hoe de natuur er voor staat in ons agrarische land en hoe onze nationale natuur verbonden is met die van elders in de wereld”.
Deze voortreffelijke natuurfilm met prachtige en ontroerende momenten toont hoe “onze nationale weidevogel” nog maar nèt overleeft in Nederland.

Interessante site van Ruben Smit

ZONDAG 20 november 14.30 u. Documentaire.
Nederland 2022 Regie: Ruben Smit
Nederlands gesproken.

Recensie: Ruben Smit is terug: de grutto film (rootsmagazine.nl)