Om ons Filmhuis voor Kollum te behouden is er een groep mensen die het filmhuis financieel steunt. Het zijn onze Filmvrienden. Wij willen graag heel veel vrienden.

Wil je dit jaar ook (of weer) onze betalende vriend worden?
Voor € 15,00 per kalenderjaar ben je FILMVRIEND en ondersteun je het Filmhuis in Kollum. Wij mailen de filmvrienden ons filmprogramma zodra dat bekend is (of per post als je dat liever hebt). Je hebt dus als eerste de kans om films te reserveren. En we nodigen je uit voor onze jaarlijkse feestelijke vriendenavond.

Rek. NL45 RABO 0333 3717 55 t.n.v. Vrienden van Filmhuis Kollum RABO Kollum o.v.v. je naam en adres.